top of page

Hizmetler

takıntı rahatsızlığı

OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), sürekli tekrarlayan ve rahatsız edici düşünceler veya arzulara (obsesyonlar) neden olan bir zihin sağlığı durumudur. Bu obsesyonlar, kişinin tekrarlayan davranışlar veya zihinsel eylemleri (kompulsiyonlar) yapmasına neden olur. Bu kompulsif davranışlar, obsesyonların neden olduğu anksiyeteyi azaltmaya çalışır, ancak sadece geçici bir rahatlama sağlar ve günlük hayatın önemli bir bölümünü alır. OKB tedavisi genellikle davranışçı terapi ve/veya ilaçlar ile yapılır.

depresyon.jpg

DEPRESYON

Depresyon, uzun süreli mutsuzluk, motivasyon kaybı, ilgi ve zevk alma güçlüğü, uyku bozuklukları, yorgunluk, iştah ve kilo değişiklikleri gibi belirtilerin oluştuğu bir ruh sağlığı sorunudur. Klinik psikologlar, bireysel terapi yöntemlerini kullanarak depresyon tedavisi yapabilirler. Tedavinin amacı, belirtileri azaltmak ve kişinin düzenli yaşamını tekrar kazanmasını sağlamaktır.

ebeveyn.jpg

EBEVEYNLİK ZORLUKLARI

Ebeveynlik zorlukları, anne ve babaların çocuklarını yetiştirirken karşılaştıkları zorluklar veya çatışmalar anlamına gelir. Bu zorluklar, çocukların gelişimi, ebeveynler arasındaki ilişki, aile içi konular ve benzeri konularla ilgili olabilir. Klinik psikologlar, ebeveynleri desteklemek ve çözüm bulmak için terapi uygularlar.

anksiyete

ANKSİYETE

Anksiyete, endişe, kaygı ve korku gibi duyguların belirgin ve sürekli bir şekilde hissedilmesi durumudur. Anksiyete bozukluğu, hayatın normal aktivitelerinde engel olabilecek veya olumsuz etkileri olabilecektir. Anksiyete bozukluğu için tedavi, farmakolojik veya davranış terapisi gibi birkaç farklı yöntem bulunmaktadır.

arkadaşlarının psikolojik şiddetine maruz kalan

PSİKOLOJİK ŞİDDET

Psikolojik Şiddet, bir kişinin bir başka kişi üzerinde duygusal zarar vermeyi amaçlayan davranışlardır. Bu davranışlar arasında kontrol, tehdit, alçaltma, küçümseme, ayrımcılık veya sürekli eleştiri bulunabilir. Psikolojik şiddet, diğer şiddet türleri gibi ciddi psikolojik ve fiziksel zararlara neden olabilir ve etkileri uzun süreli olabilir. Psikolojik şiddetin sona ermesi için ciddi ve uzun süreli bir terapi gereklidir.

öfkeli bir birey

ÖFKE KONTROL BOZUKLUĞU

Öfke Kontrol Bozukluğu, bir kişinin öfkesini doğru bir şekilde yönetememesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Kişi sık sık çok fazla veya anormal bir şekilde öfkelendiğinde ve bu öfkenin kendisi veya çevresi üzerinde olumsuz etkileri olduğunda bu durum konuşulabilir. Danışmanlık, kişinin öfkesini yönetme yollarını keşfetmesine yardımcı olabilir ve ona daha iyi bir duygusal denge sağlamasına yardımcı olabilir.

bağımlılık

BAĞIMLILIK

Bağımlılık, belli bir maddeden, davranıştan veya aktiviteden aşırı şekilde bağımlı olunması durumudur. Bağımlılık, insanın hayatını ve sağlığını olumsuz etkileyebilir ve çözüm bulunması gereken bir sorun haline gelebilir. Terapi veya tedavi yöntemleri kullanılarak bağımlılıkla başa çıkılabilir.

stres

STRES & TRAVMA

Stres ve travma, insanların hayatlarındaki olumsuz deneyimlerin yol açtığı fiziksel, duygusal ve zihinsel tepkilerdir. Stres ve travma tedavisi, insanların bu etkileri yönetme ve iyileştirme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Terapiler arasında terapötik konuşma, bedensel terapi ve psiko-semerapik yaklaşımlar bulunur.

bottom of page